ΙΝΚΑΤ

Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ειδών Περιπτέρου


Δημοσιευμένα Οικονομικά Στοιχεία

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2022

Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2021

Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2020

Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2019

Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2018

Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2017

Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016

Πρόσκληση Γ.Σ. 30ης Ιουνίου 2016

Ισολογισμός 2015 (1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015)

Πρόσκληση Άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης

Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. 8ης Δεκεμβρίου 2015

Πρόσκληση Άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης

Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. 6ης Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. 23ης Οκτωβρίου 2015

Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. 22ης Οκτωβρίου 2015

Ισολογισμός 2014 (1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014)

Πρόσκληση Γ.Σ. 30ης Ιουνίου 2015

Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. 9ης Φεβρουαρίου 2015

Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. 28ης Ιουλίου 2014

Ισολογισμός 2013 (1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013)

Πρόσκληση Γ.Σ. 30ης Ιουνίου 2014

Ισολογισμός 2012 (1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012)

Πρόσκληση Γ.Σ. 30ης Ιουνίου 2013